Euroopa Spordilinna tiitel on Rakvere paisjärve korralikult lainetama löönud.
Kohalikud kalurid võtavad nööbist kinni ja küsivad väga otsekoheselt: “Noh, mis me siis nüüd saame? Kas rahad hakkasid liikuma? Mille eest me selle plakati küll saime? Ou, räägi rohkem, mida see Spordilinn tähendab!”

Fakt1 = Rakvere spordielu on kaardistatud ja 70% rahvusvahelisest spordi korraldamise kriteeriumitest on täidetud
Fakt2 = Tunnustus senistele poliitilistele otsustele ja investeeringutele, tehtud tööle, kiitus treeneritele ja klubidele- Olge uhked enda ja kolleegide üle!
Fakt3 = Vajalik sisend spordielu tuleviku visiooni, arengukava ja koostöö loomiseks, et saaks toimuda uus arenguhüpe kokkulepitud suunas. Ka suund tuleb kokku leppida!
Võimalus1 = Rahvusvaheline tunnustus ja kuulumine ülemaailmsesse spordivõrgustikku
Võimalus2 = Rakvere, ürituste ja meie klubide esile tõstmine läbi rahvusvahelise meediakajastuse. 1,5 miljardit ära mainimist aastas televisiooni, raadio, Interneti ja trükiste kaudu
Võimalus3 = Tiitel kasvatab investeeringute tasuvust ja aitab leida uusi ühenduskohti tasuvuse tekitamiseks. Sport+ Ettevõtlus, Sport+ Turism, Sport+ Majutus, Sport+ Kultuur, Sport+ Haridus, Sport+ Tervis, Sport+ Integratsioon, Sport+ Meelelahutus, Sport+ Toitlustus jne, jne, jne
Võimalus4 = Koostöö ACES võrgustiku sees teiste linnade ja riikidega. Õppimine parimatelt ja mõistlike praktikate kasutusele võtmine. Tasuta professionaalne abi ja konsultatsioon kuidas tegelikult asju aetakse.
Võimalus5 = Saada Euroopa Liidu toetusi, sest ASEC organisatsioon kaasab auditeeritud Spordilinnu EU rahastus projektidesse
Võimalus.6 = Elavdab linnaelu, kui spordiorganisatsioonid tahavad korraldada suurvõistluseid ja üritusi professionaalses Rakveres ühildades tasemel korraldusvõimekuse ja regionaalpoliitika.
Võimalus7 = Tõehetk tegeleda probleemidega ja arengut takistavate teguritega. Võimalus leida poliitilisi kompromisse, mis lisaksid tervise-edendust ja tippsporti hõlmavatele arengukavadele ja toetusmeetmetele uusi vaatenurki
Võimalus8 = Koonduda ühise Euroopa Spordilinna identiteedi/logo/turunduse mütsi alla ja hakata lõpuks olemasolevate inimestega samas suunas liikuma. Päeva lõpuks oleme me kõik ju Rakvere üle uhked.
Seega ei ole küsimus selles, mida me saame, vaid selles, mida me sellest võimalusest ise välja võtame!
Mida sina teed juba homme teistmoodi, et antud võimalusi maksimaalselt realiseerida?
 
Jääme terveks ja hakkame särama!
Ave Sats
 
 

Ametlik Rakvere Spordilinna logo. Lae alla siit.