Rakvere Spordikool

Rakvere Spordikool on 1946. aasta kevadel asutatud Rakvere Laste Spordikooli õigusjärglane. Kuni 1991 aasta 31. detsembrini tegutses kool maakonna spordikoolina. 1992.aasta jaanuarist on spordikool Rakvere Linnavalitsuse hallatav huvikool ja 1995. aasta jaanuarist  kannab nimetust  Rakvere Spordikool.

Rakvere Spordikooli põhitegevuseks on  laste ja  noorte vaba aja sisustamine sportliku tegevusega ning anda spordiõpet erinevatel spordialadel.

Spordikooli astumiseks on võimalus valida endale sobiv spordiala: kergejõustik,võrkpall, korvpall (poisid), lauatennis, maadlus, judo ja ujumine. Treeningruppide kompleteerimine toimub üldjuhul õppeaasta algul, septembri-oktoobrikuus (vt. vastuvõtt algettevalmistus-gruppidesse).

Spordikooli algettevalmistusgruppide (AE) organiseeritud sporditegevus kestab üks kuni kolm aastat. AE grupist toimub üleminek edasijõudnute ehk õppetreeninggruppi (ÕT). Treeningtunnid toimuvad  kaks kuni kuus korda nädalas sõltuvalt vastavavanuseastme treeninggrupi  (AE,ÕT)  nädalakoormusest.

Spordikooli õppetreeningtöö eesmärgiks on arendada ja tõsta eale ja spordiala õppekavale vastavalt spordimeisterlikkuse taset ja jõuda sihipärase sporditegevuse  kaudu  heade sportlike tulemusteni.

Lisaks igapäevastele  treeningtundidele võtavad spordikooli  õpilased osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest. Suvisel koolivaheajal on traditsiooniks saanud spordialade projektlaagrite läbiviimine vabariigi eri paikkondades.

Rakvere Spordikoolis kehtib  9 kuu vältel  õppetasu ( vt.õppetasu) ja elukohaga väljaspool Rakvere linna lisandub  õppekohamaks (vt. dokumendid). Rakvere Spordikooli astumiseks tuleb täita avaldus (vt. dokumendid). Üldjuhul saab avalduse spordiala treeneri käest.

Last modified: 17. veebr. 2020

Comments are closed.