Rakvere Spordikoolis muutub õppetasu (vt. dokumendid).
1. septembrist 2020 on õppetasu ühes kuus 15 eurot kõikide spordialade õpilastele.

Õppetasu maksmise periood on 9 kuud aastas, 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppetasu maksmine toimub iga kuu Rakvere Linnavalitsuse poolt saadetud arve alusel. (Selgitusse märkida õpilase nimi ja arve nr). Õppetasu peab olema tasutud iga kuu 25-ndaks kuupäevaks.

Õppetasu maksmise kord kehtib õpilase spordikoolis õppimise ajal. Õppimise katkestamisel tuleb teha spordikooli direktorile kirjalik avaldus õpilase väljaarvamise kohta ja tasuda õppetasu jooksva kuu eest kaasa arvatud. Avaldus saata e-maili aadressil: spordikool@rakvere.ee ( katkestamisest teavitada ka treenerit).

Rakvere Linnavalitsuse (registreerimisnumber 75025064 ) arvelduskontod:

EE641010502003041004 SEB PANK

EE132200221024705911 SWEDBANK

Õppetasust vabastamist saab taotleda Rakvere linnavalitsusse esitatud avalduse alusel. (Aluseks on vähekindlustatud perede laste koolitoetus)

Lisainfo telefonidel: Jaak Vettik (Rakvere Spordikooli direktor) 5283 122

Helgi Raudsepp (Rakvere Spordikooli direktori asetäitja) 327 8214, 51 06 814

 
Last modified: 4. sept. 2020

Comments are closed.