Õppetasu maksmise periood on 9 kuud aastas, 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppetasu maksmine toimub iga kuu Rakvere Linnavalitsuse poolt saadetud arve alusel. (Selgitusse märkida õpilase nimi ja arve nr). Õppetasu peab olema tasutud iga kuu 25-ndaks kuupäevaks.

Õppetasu maksmise kord kehtib õpilase spordikoolis õppimise ajal. Õppimise katkestamisel tuleb teha avaldus Rakvere haridusteenuste haldamise süsteemis Arnos ja tasuda õppetasu jooksva kuu eest kaasaarvatud. Katkestamisest teavitada ka treenerit. 

Rakvere Linnavalitsuse (registreerimisnumber 75025064 ) arvelduskontod:

EE641010502003041004 SEB PANK

EE132200221024705911 SWEDBANK

Lisainfo telefonidel: Jaak Vettik (Rakvere Spordikooli direktor) 5283 122

Helgi Raudsepp (Rakvere Spordikooli direktori asetäitja) 327 8214, 51 06 814

 
Last modified: 24. aug. 2021

Comments are closed.