Lp. lapsevanemad ja õpilased

Koroonaviirusesse nakatumine, nii meil kui mujal ei ole kahjuks languse trendis.
Rakvere Spordikool pikendab oma õpilaste koolivaheaega senikehtivate piirangute lõpuni, 11. aprillini.
Õppe- treeningtööle naastakse 12. aprillil.  Aprillikuu lõpus ettenähtud koolivaheajal ollakse tänavu õppetööl.
Linnavolikogu korraldusega on  lapsevanematele esitatava õppetasu suuruseks  50%  tavapärasest.

Oleme terved.

Spordikool